АРГАЧЛАХ

1. Арга заль хэрэглэх, арга эрэн сүвэгчлэх: залиар аргачлах (арга заль хэрэглэх);


2. Аргадах, арга эвийг нь олохыг чармайх;
3. Аргачлал хийх - Ажлыг аргачилж бүтээдэг, амьтныг эвчилж сургадаг. И.Дамбажав. Монгол үгийн