АРГАЧИН :

аргачин домчин (аливаа өвчин, гай барцдыг аргалж чаддаг хүн; арга дом хийдэг хүн).