АВАГЛАХ I
/ хуучирсан /

Хүндтэй хүн гэдгээ бусдад мэдэгдэх, харуулах: хүн бүгдэд аваглах (хүн бүгдэд өөрийгөө гайхуулах).

Ижил үг:

АВАГЛАХ II: