АВАГЧ

1. Авах үйлийг гүйцэтгэгч этгээд: өшөө авагч (хэн нэгэнд хадгалсан хорсол заналаа тайлах), дэлгэрэнгүй...


2. Бусад үгтэй холбогдож тухайн үйл гүйцэтгэгчийг заасан утгатай нийлмэл үг бүтээнэ: хүлээн авагч (а. Ямар нэгэн юмыг хүлээн авах дэлгэрэнгүй...
өшөө авагч хэн нэгэнд хадгалсан хорсол заналаа тайлах
тэтгэвэр авагч гавьяаныхаа амралтад гарч өндөр насны тэтгэвэр, тэтгэмж авдаг хүн
хүлээн авагч а. Ямар нэгэн юмыг хүлээн авах этгээд; б. Нэвтрүүлэг хүлээн авах төхөөрөмж
радио хүлээн авагч радио долгионыг хүлээн авч, түүнийг дуу авиа болгон хувиргах байгууламж, радио нэвтрүүлгийг хүлээн авах хэрэгсэл
худалдан авагч юм худалдан авах хүн