АРГАТАЙ

Арга ихтэй, юмны эв дүйг олдог: аргатай хүчтэй [хоршоо] (мэхтэй, чадалтай), аргатай дэлгэрэнгүй... [хоршоо] (арга ихтэй), аргатай хүн айлд арав хонодог, аргагүй хүн хээр хонодог [зүйр цэцэн үг] (хүнтэй аятай эвтэй харьцаж бай гэсэн санаа), аргатай хүн арван тэрэг ачаалдаг, хүчтэй хүн нэг л тэрэг ачаалдаг [зүйр цэцэн үг] (арга ухаан хүч чадлаас чухал гэсэн санаа).

аргатай хүчтэй мэхтэй, чадалтай
аргатай чаргатай арга ихтэй
аргатай хүн айлд арав хонодог, аргагүй хүн хээр хонодог

хүнтэй аятай эвтэй харьцаж бай гэсэн санаа

аргатай хүн арван тэрэг ачаалдаг, хүчтэй хүн нэг л тэрэг ачаалдаг арга ухаан хүч чадлаас чухал гэсэн санаа