АРГАТАН

1. Арга мэх бүхий хүн: аргатан арван тэрэг хийх, хүчтэн нэг тэрэг хийх [зүйр цэцэн үг] (арга мэх хүч дэлгэрэнгүй...


2. Заль ихтэй хүн.