ОЗООР

Ёзоор, уг: уурганы озоор (уурганы бөгс), модны озоор (модны ёзоор), озоор дэлгэрэнгүй... (ооч сахал) - Шаравтaр ширүүн озоор сахалтай, нэлээд өндөр, нахиу хамартай Бадамжав гэдэг бүдүүн буриад хүн билээ. Б.Өлзийсүрэн. Замын хүзүү.

уурганы озоор уурганы бөгс
модны озоор модны ёзоор
озоор сахал ооч сахал