ОЗОХ

Хөхөн шимж үнсэх, амаар таалах: уруулыг нь озох (уруулыг хөхөн шимж үнсэх) - Дорж тэрхүү уруулыг дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл.