ОЗОН

Хүчилтөрөгчийн аллотроп дүрс хувирал: озоны давхарга (нарны хэт ягаан туяанаас газар дээрх амьд дэлгэрэнгүй...