ОДОНТ

Одон тэмдэг бүхий - Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн одонт Монгол улсын их сургууль.