ОДОНЧУУ

Өргөн энтэй, нарийн цэмбэ: одончуу дээл (нарийн цэмбээр оёсон дээл), одончуу юүдэн дэлгэрэнгүй...

одончуу дээл нарийн цэмбээр оёсон дээл
одончуу юүдэн нарийн цэмбээр хийсэн юүдэн