ОДОРХУУ

Одтой төсөөтэй байгаа нь, од мэт: одорхуу харагдах (одтой төстэй харагдах).