ОДОО

1. Үйл хэргийн болж байгаа тухайн цаг хугацаа, эдүгээ: одоогийн залуучууд (эдүгээ цагийн залуучууд), дэлгэрэнгүй...


2. Тун удахгүй, даруй - Би одоо очлоо. Яриа., одоо даруй (тун удахгүй);
3. Бусад үгтэй нийлж туслах үгийн үүрэгтэй болж янз бүрийн утга илэрхийлнэ - Тансаг аа, одоо ингэхэд гэр чинь аль зүгт байна аа. дэлгэрэнгүй... одоо байтлаа (тухайн үед аливаа зүйл болохоо болих) - Одоо байтлаа хонины зах эргүүлж хом түших хүн олдохоо байх нь ээ. “Цог” ‎с‎этгүүл.

одоогийн залуучууд эдүгээ цагийн залуучууд
одоо цаг үйл хөдлөл болж буй үе
одоо хир энэ үе хүртэл
одоо болтол энэ цаг үе хүртэл
одоо үе эдүгээ үе
одоо дээр маш яарах, нүдний өмнө
одоо даруй тун удахгүй
одоо байтлаа тухайн үед аливаа зүйл болохоо болих