ОДООХОН

Нэн даруйхан, удахгүй: одоохон явах (удахгүй явах) - Та одоохон явж галт тэрэгний буудал дээрээс дэлгэрэнгүй... Д.Гармаа. Хулан зээрд.