овоо босгох
уул даваан дээр чулуу овоолж тахилгын тэмдэг бий болгох