дошны овгор
хавь ойрдоо нэрд гарсан дээрэлхүү, сагсуу хүн