АВААХАЙ

Цасан ширхэг: цасны аваахай (нэвсийн орох цасан ширхэг).