АВААЧИХ

1. Авч одох, авч явах, нэг газраас шилжүүлэн зөөх, авч очих: гэртээ аваачих (гэртээ авч одох) - дэлгэрэнгүй...


2. Хүч хэрэглэх: барьж аваачих (баривчлах), дур зоргоор аваачих (хүч түрэн авч одох), тууж аваачих дэлгэрэнгүй...
3. Хэрэг явдлыг эцэслэн шийдвэрлэх: цаазаар аваачих (ялд унаган алах) - Үүнийг цаазаар аваач. Б.Ринчен. Цогт тайж.

гэртээ аваачих гэртээ авч одох
урьж аваачих

урьж ирүүлэх

барьж аваачих баривчлах
дур зоргоор аваачих хүч түрэн авч одох
тууж аваачих тууж одох
хол аваачих хол явуулах
хөөж аваачих албадан хүргэх
цаазаар аваачих ялд унаган алах