араг толгойт
үс гэзгээ янзлаагүй эмэгтэй хүнийг шоодсон үг