НАГЧИРХАЙ

Хүн, амьтны хамрын нүхний дотоод сүв: нагчирхай өвдөх (хүн, амьтны хамрын нүхний дотоод сүв нь дэлгэрэнгүй...