НАГШАДАР
/ зурхай /

Сарны зурхайн хорин найман одны нэг.