НАВТАЙХ

1. Овгор, өндөр зүйлийн нам, богино болох - Цамбын тарианы муу овоохойн унь хана шажигнаж, нэг зууван болж, нэг дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Нүүдэл суудал;


2. Бөгтийх - Манзач лам орж ирээд, навтайн ойртож… байлаа. З.Баттулга. Хөх тэнгэр., дэлгэрэнгүй...
3. Ямар нэгэн юмны үзүүр доош махирч муруй болох.

навтайн тонгойх бөгтийн тонгойх
навтайн хавтайх доош тонгойх
навтайн хэвтэх ямар нэгэн юманд ихэд наалдан нугдайн хэвтэх