НАВСРАХ

Навсгар болох: навсарч гүйцэх (ихэд муудан, урагдаж салбарах) - Дамбий авдартаа дандаа авч явдаг дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Нүүдэл суудал.