наадмын гурван даваатай, найрын гурван дуутай
/ зүйр цэцэн үг /
оюун ухаан болоод бие бялдрын хувьд өв тэгш хүмүүжилтэй гэсэн санаа