сумын наадам
тухайн сумын иргэд зуны дэлгэр цагт нийтээрээ баярлан цэнгэх нь