МЭРГИД
/ түүх /

Эртний монгол аймаг - Өст мэргид ирж, өрийг минь өвтгөв. Монгол уран зохиолын дэлгэрэнгүй...