МЭРГЭ

Зурхайн ёсонд хүний ажил үйлсийн сайн муу явдлыг зоос, хөзөр, чулуу, дал зэргээр тааварлан хэлэх нь: далны дэлгэрэнгүй... (хонины дал шатаан харж хэлэх нь), зоосны мэргэ (зоос гүйлгэн үзэж хэлэх нь), мэргэ төлгө [хоршоо] (хүний хувь тавилан, ямар нэгэн хэрэг явдлын тухай тааварлан хэлэх нь) - Миний мэргэ төлгө андуу эндүү болсон… байв. А.Дашням. Хүрэн дэлтийн хүүхэн., мэргэ төлгө буулгах (мэргэ төлгө тавих), мэргэ төлгө тавих (тааварлан хэлэхээр үзэх), мэх сурахын оронд мэргэ сурсан нь дээр [зүйр цэцэн үг] (заль мэх сурах нь тусгүй гэсэн санаа).

далны мэргэ хонины дал шатаан харж хэлэх нь
зоосны мэргэ зоос гүйлгэн үзэж хэлэх нь
мэргэ төлгө хүний хувь тавилан, ямар нэгэн хэрэг явдлын тухай тааварлан хэлэх нь
мэргэ төлгө буулгах мэргэ төлгө тавих
мэргэ төлгө тавих тааварлан хэлэхээр үзэх
мэх сурахын оронд мэргэ сурсан нь дээр заль мэх сурах нь тусгүй гэсэн санаа