АВ I

Ан амьтныг олуул нийлж агнах үйлийн нэр: ав бархирах (а. Авын талбайд араатан гөрөөс хураагдвал авын дэлгэрэнгүй...

ав бархирах а. Авын талбайд араатан гөрөөс хураагдвал авын ахмад ба авын гарын талаас чимээ өгөх; б. Ямар нэгэн ан амьтан үзвэл түүнийг тууж хашхиран орчин тойрондоо чимээ өгөх; в. Анчид авын талбайд цуглах юмуу тарахдаа харилцан дохио өгөх
ав дарах ав хоморгын хүрээг дотогш хумин дайрах
ав зарлах

зүг зүгээс авын гал гарч, авын хөл хөдлөхөд харилцан дохио өгөх

ав тавих а. Ав хийх, ав эхлэх авын отгоос нэг нэгээр хоёр тийш илгээх; б. Авын хавх тавих; в. [шилжсэн] Гараг өвчин тусах
ав тарах хоёр тийшээ ан ав хийж одох ав хийж дуусаад буцах
ав хайх ан гөрөөсийг мөрдөх
ав хийх ан агнах
ав хоморго овог хүрээ, нийтээрээ ан агнадаг арга
ав хураах ан ав төгсөж, гэр орны зүг одох
авд мордох анд мордох, ан гөрөөнд явах
авд явах ан агнахаар явах
авын бүрээ ав эхлэх, буухад дохио өгөх бүрээ
авын ганзага ан авын олз
авын гар авын хоёр сүвээний дараа явагчид
авын нохой авд сургасан анч нохой
авын од хоморгоны хоёр үзүүр
авын сүвээ авын төвийн хоёр этгээдэд байгч
авын төв авлан хоморго тавихад гар, одыг анх үүсгэн гаргах газар
авын шувуу

ав хийхэд сургасан бүргэд, харцага зэрэг махчин шувуу

зээгт ав дугуй байдлаар анг тойрон хашиж гөрөөлөх арга
хайдаг ав ганцаар анд явах нь
хоморгот ав олон хүн өргөн газрыг самнан хийх ав
хүрээ ав хоморгот ав
чонын ав чоно агнах ав
ан ав ан гөрөө
ав ажин ан гөрөө
ав аян ан аян
ав хавчуур ан хоморго
ав хайдаг ганцаар анд явах нь
ав хоморго ан ав, ан гөрөө
ав хүчин хамтын хүч
ав шорлого ангийн хувь
ав шувуу

а. Ан - Ану охин жаал боловч бичгийн эрдэмд хөвгүүдээс дутуугүй, морин сургууль хийж, харвах намнахад өвгөн баатар багшийн шавь нарын аль сайн харваач хөвүүдтэй мөр зэрэгцэж явдаг тул ав шувуу тавихад багачуул оролцсон нэгэн аянд ганц сумаар хуланг Ану харвав. Б.Ринчен. Ану хатан;  б. Шувуугаар агнах ан - Цэргээ авч ав шувуу хийсээр улсдаа эгэхүйеэ. В.Инжаннаши. Хөх судар

ав шувуу тавих

 авын шувуу хэрэглэж ан гөрөө хийх

Ижил үг:

АВ IV:

АВ III

АВ II