АВАА II:

аваа өгөө (а. Өгч авах ёстой зүйл; б. Өр авлагаа дуусгах тохироо; в. [шилжсэн] Харилцан адил тэнцүү дэлгэрэнгүй...

аваа өгөө а. Өгч авах ёстой зүйл; б. Өр авлагаа дуусгах тохироо в. [шилжсэн] Харилцан адил тэнцүү байдал
аваа өгөө дуусах өр авлагагүй болох
аваа өгөө тохирох өр авлага таарч тохирох
аваа өгөөтэй хүн а. Хүч чадал харилцан адил тэнцүү хүн; б. Хүнд тус үзүүлж хүнээс бас тус авч сурсан хүн
Ижил үг:

АВАА I