АВАА I
/ ургамал /
Зэс утас мэт иштэй, жижигхэн навчтай, хадтай газар ургах нүдний өвчнийг анагаах эмийн найрлагад орох өвс, зэс өвс.
Ижил үг:

АВАА II: