АВ II
/ хуучирсан /

Арга мэх, ов заль: авд орох (арга мэхэнд автах) - Чам шиг охины авд ордог залуу би биш. дэлгэрэнгүй...

авд орох

арга мэхэнд автах

ав жив

башир арга, ов мэх

Ижил үг:

АВ I

АВ IV:

АВ III