ААШЛУУР
Өрөм, тос, тараг зэргийг нухаж, үр тарианы хомхруусыг үйрүүлж салгах зэвсэг, нухуур.