ААЯА
/ яриа /
1. Эгчмэд хүнийг хүндэтгэн дуудах үг;
2. Авга эгчийг авгайлах үг.