дураараа аашлах

хүнээс айж ичихгүй, өөрийн дураар загнах