ААШЛАХ I

1. Элдэв авир байдал гаргах: бүдүүлэг аашлах (боловсон бус зан авир гаргах), дураараа дэлгэрэнгүй... (хүнээс айж ичихгүй, өөрийн дураар загнах), зоргоороо аашлах (өөрийнхөө бодсоноор хийх), муухай аашлах (а. Эелдэг бус ширүүн зан гаргах - Гэрийн эзэгтэй муухай аашлах юм. Ж.Бямба. Үнэний хорвоо; б. Цаг агаар муудаж хүйтрэх);


2. Загнах, зандрах: зад аашлах (үг сүггүй загнах, ихэд уурлан зандрах), аашлах загнах [хоршоо] (ширүүн үгээр дайрах, дэлгэрэнгүй...
3. [шилжсэн] Тэнгэр муухайрах: Дахиад долоо хонотол тэнгэр муухай аашилсан ч цас хаясангүй, хэдэн мөндөр ч шидэлсэнгүй, устай нь аргагүй бороо дэлгэрэнгүй...П.Баярсайхан. Хөх туурийн тал.

бүдүүлэг аашлах боловсон бус зан авир гаргах
дураараа аашлах

хүнээс айж ичихгүй, өөрийн дураар загнах

зоргоороо аашлах өөрийнхөө бодсоноор хийх
муухай аашлах

а. Эелдэг бус ширүүн зан гаргах - Гэрийн эзэгтэй муухай аашлах юм. Ж.Бямба. Үнэний хорвоо; б. Цаг агаар муудаж хүйтрэх.

зад аашлах

үг сүггүй загнах, ихэд уурлан зандрах

аашлах загнах

ширүүн үгээр дайрах, зандрах

Ижил үг:

ААШЛАХ II