манараад мэнд тусгүй, зовлонд жаргал тусгүй
/ зүйр цэцэн үг /
аливаа муу зүйлд сайн зүйл ч тус нэмэр болохгүй гэсэн санаа