МАНАРАХ

1. Тоос шороо ихээхэн дэгдэх, хийсэх: тоос манарах (тоос дэгдэх), утаа манарах (утаа дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Бие эвгүйцэх шинж мэдрэгдэх: толгой манарах (толгой өвдөх) - Толгой нь манарч сэтгэл сэрхийж дэлгэрэнгүй... Б.Нямаа. Арандалынхан., ухаан манарах (ухаан балартах), *мананы нар манартал шардаг (далд муулах гэсэн санаа), манартлаа идэж, мал болтлоо согтох [ зүйр цэцэн үг] (хэмжээ хэтрэх гэсэн санаа), мандаж байвал магтаж байдаг, манарч байвал дайрч байдаг [зүйр цэцэн үг] (а. Сайн явахад нь саймшран магтах; б. Ядарч зүдрэх цагт үл туслах гэсэн санаа).

тоос манарах тоос дэгдэх
утаа манарах утаа баагин гарах
толгой манарах толгой өвдөх
ухаан манарах ухаан балартах
мананы нар манартал шардаг далд муулах гэсэн санаа
манартлаа идэж, мал болтлоо согтох хэмжээ хэтрэх гэсэн санаа
мандаж байвал магтаж байдаг, манарч байвал дайрч байдаг а. Сайн явахад нь саймшран магтах; б. Ядарч зүдрэх цагт үл туслах гэсэн санаа