МАНАРАНГИ

Манарч мэгдсэн нь: манаранги ухаан (бие эвгүйцэн, учир зүйгээ олохгүй байгаа нь) - Галт арай л дэлгэрэнгүй... З.Баттулга. Хөх тэнгэр.