МАЛГАЙГҮЙ

1. Малгай өмсөөгүй, толгой нүцгэн: малгайгүй явах (толгой нүцгэн явах) - Тэр үед би дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл;


2. [шилжсэн] Оройгүй: *ухаан малгайгүй (сандран учраа олохоо байсан нь) - Айсандаа ухаан малгайгүй болжээ. дэлгэрэнгүй...

малгайгүй явах толгой нүцгэн явах
ухаан малгайгүй сандран учраа олохоо байсан нь