МАЛГАЙЛАХ

1. Цас том, том ширхэгтэйгээр орох: цас малгайлах (цас том том ширхэгтэйгээр лавсан орох) - дэлгэрэнгүй...


2. Юманд малгай мэт тав, орой гарах: хадаас малгайлах (хадаасны оройд тав гарах).

цас малгайлах цас том том ширхэгтэйгээр лавсан орох
хадаас малгайлах хадаасны оройд тав гарах