МАЛГАЙТАЙ

Малгай бүхий: улаан малгайтай (улаан өнгөтэй малгай өмссөн хүн), жанжин малгайтай дэлгэрэнгүй...

улаан малгайтай улаан өнгөтэй малгай өмссөн хүн
жанжин малгайтай жанжин малгай өмссөн
цагаан цасан малгайтай уулын орой цасаар хучигдсан нь