МАЛИА
/ нутгийн аялгуу /

Ташуур: малиагаар цохих (ташуураар цохих) - Бороохой гэмээр бүдүүн яргай иштэй гөрмөл дэлгэрэнгүй... Т.Дэчингунгаа. Өндөрт хатгасан туг.