МАЛИГАНАХ

Бялдуучлан нүүр дүүрэн инээмсэглэх байдал үзүүлэх: инээн малиганах (малигар хүний зусардсан байдал дэлгэрэнгүй...