МАЛИЙХ

Малигар болох: малийтал таргалах (нүүр царайгаараа ихэд таргалах), малийсан толгой дэлгэрэнгүй...

малийтал таргалах нүүр царайгаараа ихэд таргалах
малийсан толгой махлаг, том толгой