МАЛЛАГА

Мал маллах үйл явц: маллага сайтай (мал маллахдаа сайн).