МАЛИГАРДУУ

Малигар байрын: малигардуу царай (малигар байрын царай).

өргөн, дугуй хавтай нүүр царай

малигар шар царайтай хүн

Зочин 2021-01-28 18:31:03