МАЛИГАР

Нүүр царай махлаг, толигор - Малигар өргөн нүүр нь минчийн улайв. дэлгэрэнгүй... малигар сайхан хүү (махлаг нүүртэй хүү).