МАЛЖИЛ

Мал олшрох хандлага: малжлын орон нутаг (мал сүргийг үйлдвэрлэлийн гол хэрэгсэл болгосон орон дэлгэрэнгүй...