МАЛГАЙТАН

Малгай өмссөн хүн - Шовгор малгайтан хүрч ирээд, хориг цээр хайхралгүй шууд ордог. дэлгэрэнгүй...