МАЛГАЙРАХ

1. Юмны орой хадаасны тав адил болох: малгайран тогтох (малгай мэт тав тогтох);


2. Шамрах: гадас малгайрах (гадасны орой шамрах).

малгайран тогтох малгай мэт тав тогтох
гадас малгайрах гадасны орой шамрах